999 Developments

8 โครงการ 86 ยูนิต

ความเป็นมาของ 999 Developments

ดูโครงการทั้งหมดของ 999 Developments

สร้างเสร็จแล้ว 7
กำลังก่อสร้างอยู่ 1
ชื่อโครงการ
จังหวัด
จำนวนยูนิตทั้งหมด
ราคาเริ่มต้น
วันที่สร้างเสร็จ
999@Gymkhana Phase 2 (999แอทจิมคาน่า เฟส 2) เชียงใหม่ 8 ฿20,800,000 ธ.ค. 2566
999 at Ban Wang Tan (999 แอท บ้าน วัง ตาล) เชียงใหม่ 43 ฿3,570,000 10 เดือน
999 at Gymkhana Modern (999 แอท จิมคาน่า โมเดิร์น) เชียงใหม่ 4 N/A ส.ค. 2563
999Classic at Gymkhana (999 คลาสสิค แอท จิมคาน่า) เชียงใหม่ 6 N/A ก.ค. 2563
999 at Sankampaeng 1 (999 แอท สันกำแพง 1) เชียงใหม่ 9 ฿2,390,000 ก.ค. 2563
999 at WANGTAN (999 แอท วังตาล) เชียงใหม่ 5 N/A ธ.ค. 2562
999 at Changkian (999 แอท ช่างเคี่ยน) เชียงใหม่ 3 N/A มี.ค. 2562
ชื่อโครงการ
จังหวัด
จำนวนยูนิตทั้งหมด
ราคาเริ่มต้น
วันที่สร้างเสร็จ
999 แอท สันกำแพง 2 เชียงใหม่ 8 N/A กำลังก่อสร้าง
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr